Η ιδέα...

Η καλλιτεχνική δημιουργία στο επίκεντρο.


Κάθε καλλιτεχνική δημιουργία αποτελεί μια αυθύπαρκτη οντότητα, γέννημα δεξιότητας, ποίημα σκέψης και καταστάλαγμα καλλιτεχνικής φιλοσοφικής αναζήτησης. Είναι η απόδοση του πνεύματος του δημιουργού επάνω στην κοσμική ύλη. Τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα αποτελούν κάτι περισσότερο από υλικά προϊόντα και για τον λόγο αυτό, δεν έχουν θέση στην συνήθη «Εμπορική» διαδικασία.
Το Unbrandit φιλοδοξεί να γίνει μια μεγάλη κοινότητα δημιουργών, όπου μέσα από τις σελίδες του να παρουσιάζονται ιστορίες αλλά και προϊόντα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.


Δημιουργούμε μια νέα πλατφόρμα επικοινωνίας και προβολής των δημιουργών-καλλιτεχνών για την καλύτερη προώθηση και ανάδειξη του έργου τους, παρέχοντας προσωπική επαφή μέσα από την εφαρμογή με τον εκάστοτε καλλιτέχνη.
Σκοπός μας είναι να στηρίξουμε τους δημιουργούς ουσιαστικά παρέχοντας τους όλες τις προϋποθέσεις για την επιτυχημένη συνέχιση του έργου τους.

keyboard_arrow_up